FREE SHIPPING on orders over $35!
Patriotic Collection

Aurora Mini Flopsie - 8" Liberty

$ 9.99

Aurora tokidoki - 7.5" Unicorno Liberty

$ 13.99

Aurora Mini Flopsie - 8" Justice Eagle

$ 9.99

Aurora Sea Sparkles - 18"Sailor Sparkles Hailey

$ 17.99

Aurora Sea Sparkles - 18" Sailor Sparkles Emily

$ 17.99

Aurora Prisma Party - 11" American Eagle

$ 16.99

Aurora Sea Sparkles - 18" Gloria

$ 17.99

Aurora - 10" Ben Franklin Bear

$ 16.99

Aurora Sea Sparkles - 18" Sparkles Of Liberty

$ 17.99

Aurora Flopsie - 12" Banner Horse

$ 15.99

Aurora Raggedy Ann Classic - 16" America Raggedy Andy

$ 22.99

Aurora Raggedy Ann Classic - 16" America Raggedy Ann

$ 22.99
BACK TO TOP